фото Хижняк в.о директора Хижняк Альона Миколаївна

Освіта: вища.

Запорізький національний університет, спеціальність "Психологія"

Модератор професійних спільнот: керівників закладів освіти та заступників керівників з навчально-виховної роботи, практичних психологів, початкової освіти, з мовно-літературної галузі.
Напрями роботи в Центрі:
 • розробляє Стратегію розвитку Центру та подає на затвердження засновнику.
 • затверджує план діяльності Центру та організовує його роботу відповідно до стратегії розвитку Центру, подає пропозиції Органу управління щодо граничної чисельності працівників Центру для затвердження Засновником. Подає Органу управління для затвердження штатний розпис та кошторис установи.
 • призначає на посади працівників Центру на конкурсній основі, звільняє їх із займаних посад відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує їх і накладає на них дисциплінарні стягнення.
 • може залучати юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом укладення з ними договорів про співпрацю відповідно до своєї компетенції.
 • створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів.
 • видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання.
 • розпоряджається в установленому Засновником порядку майном Центру та його коштами.
 • забезпечує ефективність використання майна Центру.
 • забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру.
 • діє від імені Центру без довіреності.
 • може вносити Органу управління пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру.
 • представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
 • подає засновнику Центру річний звіт про виконання стратегії розвитку Центру.
 • вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.
 • координує діяльність професійних спільнот вчителів з української мови та літератури, зарубіжної літератури, з іноземної мови, вчителів початкової освіти та практичних психологів.

ЗИМНЕНКО ПОЛІНА ФЕДОРІВНА/Files/images/П.Зимненко.jpg

Освіта: вища

Дніпропетровський державний університет, спеціальність "Біологія"

Консультант професійних спільнот математичної, природничої, здоровязбережувальної освітніх галузей, позашкільної освіти та міського наукового товариства учнів МАН "Інтелект"
Напрями роботи в ЦПРПП:
 • Здійснює консультування педагогічних працівників професійних спільнот з питань:
 • - планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
 • -проведення супервізії;
 • -експериментально-дослідницької роботи та проєктної діяльності;
 • -особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти;
 • -проблем сучасного розвитку освіти,
 • -досягнень психолого-педагогічних наук;
 • -професійна підтримка педагогічних працівників з питань впровадження компетентнісного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти
 • координує діяльність професійних спільнот вчителів біології та екології, хімії, географії, основ здоров’я, математики, фізики, астрономії, керівників гуртків ЗПО, керівників учнівських науково-дослідницьких робіт членів МАН
 • ініціює формування та оприлюднення на веб-сайті Центру бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників

МАЛИШКО ЄВГЕНІЯ ГЕОРГІЇВНА /Files/images/Малишко Є.Г..jpg

Консультант з дошкільної освіти, художньо-естетичного циклу, фізичної культури. професійної спільноти педагогів–організаторів, класних керівники, бібліотекарів

Освіта: вища

Напрями роботи в ЦПРПП:
 • здійснює науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти, організовує науково-методичну роботу з різних видів і форм, спрямовану на підвищення професійного рівня, розвитку творчої ініціативи педагогічних працівників та шкільних бібліотекарів;
 • координує діяльність професійних спільнот вчителів предметів громадянської та історичної освітньої галузі, предметів художньо-естетичного циклу (образотворчого, музичного, інтегрованого курсу «Мистецтво»), педагогів-організаторів, фізичної культури, інформатики, інформаційних технологій, історії, трудового навчання та шкільних бібліотекарів;
 • організовує проведення консультацій для педагогічних працівників та шкільних бібліотекарів, зокрема з питань:
 • планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
 • проведення супервізії;
 • особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного та змішаного навчання;
 • впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій;
 • проведення перерозподілу та інвентаризації бібліотечних фондів підручників;
 • здійснює організаційно-методичний супровід вибору та замовлення закладами освіти підручників з використанням модуля прозорого вибору на базі інформаційно-телекомунікаційної системи ІСУО «КУРС: ШКОЛА»;
 • здійснює супровід участі педагогічних працівників та шкільних бібліотекарів у фахових конкурсах, змаганнях, турнірах;
 • організовує вивчення, узагальнення і поширення ефективного педагогічного досвіду, використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього процесу;
Кiлькiсть переглядiв: 142

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.